Ludovicus Van Moerekercke

M, #335198, °. voor 1380, +. 3 december 1423
VerwantschapEdel-grootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXIX-335198
     Ludovicus Van Moerekercke werd geboren voor 1380. Hij huwde Cathelyne Marschalck, dochter van Boudewijn Maerschalck en (?) N.N., voor 1400.1 Ludovicus Van Moerekercke overleed op woensdag, 3 december 1423 in Damme, West-Vlaanderen.

Familie

Cathelyne Marschalck °. v 1380, +. 13 Okt 1425
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Johan Claus.

Cathelyne Marschalck

V, #335199, °. voor 1380, +. 13 oktober 1425
VaderBoudewijn Maerschalck °. v 1360
Moeder(?) N.N. °. v 1360
VerwantschapEdel-grootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXIX-335199
     Cathelyne Marschalck werd geboren voor 1380. Zij was de dochter van Boudewijn Maerschalck en (?) N.N. Cathelyne Marschalck huwde Ludovicus Van Moerekercke voor 1400.1 Cathelyne Marschalck overleed op donderdag, 13 oktober 1425 in Damme, West-Vlaanderen.

Familie

Ludovicus Van Moerekercke °. v 1380, +. 3 Dec 1423
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Johan Claus.

Jan Van Themseke

M, #335232, °. voor 1330, +. na 1370
VerwantschapEdel-grootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXIX-335232
     Jan Van Themseke werd geboren voor 1330 in Brugge, West-Vlaanderen. Hij huwde Catharina Van Hoorne, dochter van Gillis Hoorne en (?) N.N., voor 1342 in Brugge.1 Jan Van Themseke was in 1360 beenhouwer in Brugge.
Vanaf midden dertiende eeuw kwamen Van Themsekes (of Van Temsches) voor in de registers van het ambacht van de vleeshouwers in Brugge. Ze behoorden tot een van de zeventien families die dit ambacht in Brugge monopoliseerden. Deze families (onder dewelke de families Breydel, Van Vyve, de Roovere, van Bassevelde, van Moerkerke, Strubbe en Van Assenede) oefenden na enkele generaties niet meer zelf het beroep uit, maar hielden vast aan het eigenaarschap van het ambacht, waarvan ze de uitoefening verhuurden.

Ondertussen klommen ze zelf op tot de burgerij en zelfs de adel. Ze oefenden functies uit in het bestuur van de stad Brugge en het Brugse Vrije of werden raadgevers van de regerende vorst. Van de 14de tot de 16de eeuw zetelden talrijke van Themsekes in een of andere capaciteit in het bestuur van de stad Brugge.

Heel wat Van Themsekes behoorden in hun jeugdjaren tot de liefhebbers van ridderlijke steekspelen en maakten deel uit van het Gezelschap van de Witte Beer. Op rijpere leeftijd vond men ze terug als lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed en van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouwe van den drogen boom.

Eind zestiende eeuw, begin zeventiende eeuw was de familie Van Themseke in Brugge uitgestorven.

Voor deze Jan worden in verschillende bronnen nog genoemd: Ivan > Jan > Jan. Hij overleed na 1370 in Brugge, West-Vlaanderen. Begraven in Onze Lieve Vrouw.

Familie

Catharina Van Hoorne °. v 1320, +. n 1370
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Catharina Van Hoorne

V, #335233, °. voor 1320, +. na 1370
VaderGillis Hoorne °. v 1300
Moeder(?) N.N. °. v 1300
VerwantschapEdel-grootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXIX-335233
     Catharina Van Hoorne werd geboren voor 1320 in Brugge, West-Vlaanderen. Zij was de dochter van Gillis Hoorne en (?) N.N. Catharina Van Hoorne huwde Jan Van Themseke voor 1342 in Brugge.1 Catharina Van Hoorne overleed na 1370 in Brugge, West-Vlaanderen.

Familie

Jan Van Themseke °. v 1330, +. n 1370
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Pieter I Adornes

M, #335280, °. circa 1340, +. 10 februari 1399
VaderMaarten Adornes °. c 1310, +. 1361
MoederCatharina de Saint-Cler °. c 1320
VerwantschapEdel-grootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXIX-335280
     Pieter I Adornes was ook gekend als Petrus Adornes. Hij werd geboren circa 1340 in Brugge, West-Vlaanderen.1,2 Hij was de zoon van Maarten Adornes en Catharina de Saint-Cler.
Zoals andere familieleden, was Pieter Adornes actief als handelaar, meer bepaald als makelaar en bankier, waarbij hij, als poorter van Brugge, lid werd van de gilde van de makelaars.

Als makelaar en hostelier bewoonde Adornes het gasthof De Baerse in de Vlamingstraat, waar hij logies verstrekte aan handelaars, onder meer van Genuese origine. Hij was ook als bankier actief en hield kantoor als geldwisselaar op de Sint-Pietersbrug in het begin van de Philipstockstraat.

Pieter I Adornes werd opgenomen in de kring van de belangrijkste stadsbestuurders en vervulde de volgende functies:

1383-84: hoofdman van het Carmerssestendeel.
1385-86: schepen.
1386-87: raadslid.
1387-88 en 1389-90: burgemeester van de raadsleden.
1388-89: burgemeester van de schepenen.
1390-1394: thesaurier.

Tijdens de jaren van zijn thesaurierschap slaagde hij erin de stedelijke financies te saneren. Als gevolg hiervan werd hij benoemd tot ontvanger-generaal van Vlaanderen en Artesië, zodat de grafelijke administratie kon rekenen op zijn financiële expertise.1
Pieter I Adornes huwde Elisabeth van de Walle, dochter van Jacobus van de Walle en (?) N.N., voor 1390 in Brugge. Pieter I Adornes huwde Marguerite Van Themseke, dochter van Nicolas Van Themseke en n.n. Van Rumbeke, na 1394 in Brugge.3 Pieter I Adornes overleed op zondag, 10 februari 1399 in Brugge, West-Vlaanderen. Begraven in de Sint-Walburgakerk, andere bron spreekt van overlijden op 2 februari 1398.4,1

Familie 1

Elisabeth van de Walle °. c 1370, +. c 1394
Huwelijk*Hij huwde Elisabeth van de Walle, dochter van Jacobus van de Walle en (?) N.N., voor 1390 in Brugge.á
Kinderen

Familie 2

Marguerite Van Themseke °. c 1375, +. v 1424
Huwelijk*Pieter I Adornes huwde Marguerite Van Themseke, dochter van Nicolas Van Themseke en n.n. Van Rumbeke, na 1394 in Brugge.3á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S664] Wikipedia, online (https://nl.wikipedia.org) , gezocht op : Pieter_I_Adornes.
 2. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Gerard Decraemer.
 3. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Willy Van Ryckeghem.
 4. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Elisabeth van de Walle

V, #335380, °. circa 1370, +. circa 1394
VaderJacobus van de Walle °. v 1350, +. n 1434
Moeder(?) N.N. °. v 1350
VerwantschapEdel-grootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXIX-335380
     Elisabeth van de Walle werd geboren circa 1370 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Zij was de dochter van Jacobus van de Walle en (?) N.N. Elisabeth van de Walle huwde Pieter I Adornes, zoon van Maarten Adornes en Catharina de Saint-Cler, voor 1390 in Brugge. Elisabeth van de Walle overleed circa 1394 in Brugge, West-Vlaanderen.1

Familie

Pieter I Adornes °. c 1340, +. 10 Feb 1399
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Willy Van Ryckeghem.

Simon Taeyaerts

M, #400256, °. circa 1440, +. voor 1497
VaderMichiel Taeyaerts °. v 1415
MoederMargriet Coels °. v 1415
VerwantschapEdel-grootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXIX-400256
     Simon Taeyaerts werd geboren circa 1440 in Aartselaar, Antwerpen.1 Hij was de zoon van Michiel Taeyaerts en Margriet Coels. Simon Taeyaerts huwde Margriet 's Bruynen voor 1460.
Was wijnweerder van beroep. Gegoed te Aartselaar, Wilrijk, Hoboken, Zandhoven, Oelegem en Herbeke. (SA Antw. nr. 111 fø123, nr. 134 fø58v.)
Simon Taeyaerts overleed voor 1497.

Familie

Margriet 's Bruynen °. v 1440
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Patrick Wegner.

Margriet 's Bruynen

V, #400257, °. voor 1440
VerwantschapEdel-grootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXIX-400257
     Margriet 's Bruynen werd geboren voor 1440. Zij huwde Simon Taeyaerts, zoon van Michiel Taeyaerts en Margriet Coels, voor 1460.

Familie

Simon Taeyaerts °. c 1440, +. v 1497
Kind

Gillis Massys De Laet

M, #417792, °. circa 1380, +. circa 1444
VaderWouter 'De Oude' Massys De Laet °. z 1360, +. v 1425
Moeder(?) N.N. °. v 1355
VerwantschapEdel-grootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXIX-417792
     Gillis Massys De Laet werd geboren circa 1380 in Grobbendonk, Antwerpen. Hij was de zoon van Wouter 'De Oude' Massys De Laet en (?) N.N. Gillis Massys De Laet huwde Catharina Feyen circa 1400 in Grobbendonk. Gillis Massys De Laet overleed circa 1444 in Grobbendonk, Antwerpen.

Familie

Catharina Feyen °. v 1380, +. n 1425
Kinderen

Logier Van Hille

M, #639072, °. 1375, +. na 1401
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieXX-639072
     Logier Van Hille werd geboren in 1375 in Aartrijke, West-Vlaanderen. Hij huwde (?) N.N. voor 1400 in Aartrijke.1 Logier Van Hille overleed na 1401 in Aartrijke, West-Vlaanderen.

Familie

(?) N.N. °. v 1375
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Jos Moeyaert.

(?) N.N.

V, #639073, °. voor 1375
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieXX-639073
     (?) N.N. werd geboren voor 1375. Zij huwde Logier Van Hille voor 1400 in Aartrijke.1

Familie

Logier Van Hille °. 1375, +. n 1401
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Jos Moeyaert.

Ghiselbrecht van den Nieuwenhove

M, #670320, °. circa 1330
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670320
     Ghiselbrecht van den Nieuwenhove werd geboren circa 1330 in Opwijk, Brabant.

Familie

Kind

Jacob Metteneye

M, #670328, °. circa 1318, +. 1389
VaderPaulus Metteneye °. c 1290
MoederCatharina Donaes °. 1290
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670328
     Jacob Metteneye werd geboren circa 1318 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij was de zoon van Paulus Metteneye en Catharina Donaes. Jacob Metteneye was in 1345 poorter, makelaar in Brugge. POLITIEKE GEGEVENS
Ambtsjaren/functie in de stadsmagistraat (binnen de periode 1359-1375):
1358-59: Burgemeester van de schepenen.
1359-60: Burgemeester van de raad.
1361-62 (bis): Burgemeester van de raad.
1362-63: Burgemeester van de raad.
1369-70: Hoofdman Carmers.
1370-71: Hoofdman Carmers.
1372-73: Raadslid 1.
1373-74: Schepen 2.
1374-75: Raadslid 3.
1375-76: Schepen 3.

Jaren binnen het college der deelmannen:
1363-64: deken Carmers.
1365-66: deken Carmers.
1366-67: deelman Carmers.
1368-69: deken Carmers.

Politiek optreden (taken en diensten):
1358, 1361-62, 1370-72: Riders en boden.

MATERIËLE GESTELDHEID
Wezengeld:
1358: 100 lb. gr. torn.
1359: 50 lb. gr. torn.
1360-62 en 1366-72: 70 lb. gr. torn. per jaar.

Lijf-/Erfrenten:
1358-63 en 1366-72: kreeg 3 lb. 15 sch. gr. torn. erfrente per jaar.

Pachten/innen van assisen/cijnzen:
1363: pachtte de exploitatie van de ‘niewe halle’.
1366 en 1370: pachtte in deze jaren de ponderaccijns voor telkens 1 seizoen per jaar.
1368-69: pachtte in deze jaren de wijnaccijns voor telkens 1 seizoen per jaar.

SOCIAAL MILIEU/NETWERKEN
Voogdij-/dooppeterschap: 1382: Voogdijschap over het godshuis ‘der Potterie’.
Grafmonument: Vloerzerk met koper (blauwsteen in reliëf ingelegd met koper) in de Augustijnerkerk. De kerk en de zerk zijn beiden verdwenen.2 Hij huwde Maria Bonin, dochter van Nicolaus Bonin en (?) N.N., in 1364 in Brugge.3
Na het overlijden van zijn eerste echtgenote Maria Bonin hertrouwde hij met Margaretha van Dudzele, dochter van Boudewijn van Dudzele.
Jacob Metteneye huwde Margaretha van Dudzele na 1378 in Brugge.3 Jacob Metteneye overleed in 1389 in Brugge, West-Vlaanderen, en werd begraven bij de augustijnen, samen met zijn eerste vrouw Maria Bonin die in 1378 was overleden.4

Familie 1

Maria Bonin °. v 1326, +. 1378
Huwelijk*Hij huwde Maria Bonin, dochter van Nicolaus Bonin en (?) N.N., in 1364 in Brugge.3á
Kinderen

Familie 2

Margaretha van Dudzele °. v 1358
Huwelijk*Jacob Metteneye huwde Margaretha van Dudzele na 1378 in Brugge.3á
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Frederik Pollet.
 2. [S748] Stef Espeel, De Brugse stadsmagistraat, pagina 130-131.
 3. [S746] J. Gaillard, Bruges et le Franc, deel 4, famille METTENEYE, pagina 158.
 4. [S664] Wikipedia, online (https://nl.wikipedia.org) , gezocht op : "Metteneye."

Maria Bonin

V, #670329, °. voor 1326, +. 1378
VaderNicolaus Bonin °. c 1280
Moeder(?) N.N. °. v 1305
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670329
     Maria Bonin werd geboren voor 1326 in Rijsel, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk. Zij was de dochter van Nicolaus Bonin en (?) N.N. Maria Bonin huwde Jacob Metteneye, zoon van Paulus Metteneye en Catharina Donaes, in 1364 in Brugge.1 Maria Bonin overleed in 1378 in Brugge, West-Vlaanderen, en is samen met haar echtgenoot Jacob begraven in de Augustijnerkerk.2

Familie

Jacob Metteneye °. c 1318, +. 1389
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S746] J. Gaillard, Bruges et le Franc, deel 4, famille METTENEYE, pagina 158.
 2. [S748] Stef Espeel, De Brugse stadsmagistraat, pagina 130-131.

Rogier Van Lichtervelde

M, #670370, °. voor 1335, +. na 1410
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670370
     Rogier Van Lichtervelde werd geboren voor 1335. Hij was ridder, heer van Beernem.1 Hij huwde Jacqueline van Haesebrouck voor 1360.1 Rogier Van Lichtervelde was in 1379 Burgemeester in Brugge.1 Hij overleed na 1410.

Familie

Jacqueline van Haesebrouck °. v 1360, +. n 1410
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S747] Baron Isidoor De Stein D'Altenstein, Annuaire de la noblesse de Belgique, famille CLAERHOUT, pagina 240.

Jacqueline van Haesebrouck

V, #670371, °. voor 1360, +. na 1410
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670371
     Jacqueline van Haesebrouck huwde Rogier Van Lichtervelde voor 1360.1 Jacqueline van Haesebrouck werd geboren voor 1360. Zij overleed na 1410.

Familie

Rogier Van Lichtervelde °. v 1335, +. n 1410
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S747] Baron Isidoor De Stein D'Altenstein, Annuaire de la noblesse de Belgique, famille CLAERHOUT, pagina 240.

Willem van Nevele

M, #670374, °. voor 1330
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670374
     Willem van Nevele werd geboren voor 1330. Hij was ridder, heer van Osthoven en Tannecy.1 Hij huwde Marguerite van Halewijn voor 1357.1

Familie

Marguerite van Halewijn °. v 1330
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Base collaborative Pierfit.

Marguerite van Halewijn

V, #670375, °. voor 1330
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670375
     Marguerite van Halewijn werd geboren voor 1330. Zij huwde Willem van Nevele voor 1357.1

Familie

Willem van Nevele °. v 1330
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Base collaborative Pierfit.

Boudewijn Maerschalck

M, #670398, °. voor 1360
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670398
     Boudewijn Maerschalck werd geboren voor 1360. Hij huwde (?) N.N. voor 1380.

Familie

(?) N.N. °. v 1360
Kind

(?) N.N.

V, #670399, °. voor 1360
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670399
     (?) N.N. werd geboren voor 1360. Zij huwde Boudewijn Maerschalck voor 1380.

Familie

Boudewijn Maerschalck °. v 1360
Kind

Gillis Hoorne

M, #670466, °. voor 1300
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670330
     Gillis Hoorne werd geboren voor 1300.1 Hij huwde (?) N.N. voor 1320.

Familie

(?) N.N. °. v 1300
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Frederik Pollet.

(?) N.N.

V, #670467, °. voor 1300
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670467
     (?) N.N. werd geboren voor 1300. Zij huwde Gillis Hoorne voor 1320.

Familie

Gillis Hoorne °. v 1300
Kind

Maarten Adornes

M, #670560, °. circa 1310, +. 1361
VaderOpicus Adornes °. c 1270
MoederMarguerite van Aertrycke °. c 1285
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670560
     Maarten Adornes werd geboren circa 1310 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij was de zoon van Opicus Adornes en Marguerite van Aertrycke. Maarten Adornes huwde Catharina de Saint-Cler voor 1340 in Brugge.2 Maarten Adornes overleed in 1361 in Brugge, West-Vlaanderen.1

Familie

Catharina de Saint-Cler °. c 1320
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Gerard Decraemer.
 2. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Catharina de Saint-Cler

V, #670561, °. circa 1320
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670561
     Catharina de Saint-Cler was ook gekend als Catharina Schynckele. Zij werd geboren circa 1320 in Brugge, West-Vlaanderen, dochter van Philippe.1 Zij huwde Maarten Adornes, zoon van Opicus Adornes en Marguerite van Aertrycke, voor 1340 in Brugge.2

Familie

Maarten Adornes °. c 1310, +. 1361
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Gerard Decraemer.
 2. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Nicolas Van Themseke

M, #670562, °. circa 1342
VaderJan Van Themseke °. v 1330, +. n 1370
MoederCatharina Van Hoorne °. v 1320, +. n 1370
VerwantschapEdel-betovergrootoom van Harry Goegebeur
ReferentieXX-670562
     Nicolas Van Themseke werd geboren circa 1342 in Brugge, West-Vlaanderen.1 Hij was de zoon van Jan Van Themseke en Catharina Van Hoorne. Nicolas Van Themseke huwde n.n. Van Rumbeke voor 1370 in Brugge.2

Familie

n.n. Van Rumbeke °. v 1360
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Frederik Pollet.
 2. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

n.n. Van Rumbeke

V, #670563, °. voor 1360
ReferentieXX-670563
     N.n. Van Rumbeke werd geboren voor 1360 in Brugge, West-Vlaanderen. Zij huwde Nicolas Van Themseke, zoon van Jan Van Themseke en Catharina Van Hoorne, voor 1370 in Brugge.1

Familie

Nicolas Van Themseke °. c 1342
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Jacobus van de Walle

M, #670760, °. voor 1350, +. na 1434
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670760
     Jacobus van de Walle werd geboren voor 1350. Hij huwde (?) N.N. voor 1370 in Brugge.1 Jacobus van de Walle overleed na 1434 in Brugge, West-Vlaanderen.

Familie

(?) N.N. °. v 1350
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Willy Van Ryckeghem.

(?) N.N.

V, #670761, °. voor 1350
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXX-670761
     (?) N.N. overleed in Brugge, West-Vlaanderen. Zij werd geboren voor 1350 in Brugge, West-Vlaanderen. Zij huwde Jacobus van de Walle voor 1370 in Brugge.1

Familie

Jacobus van de Walle °. v 1350, +. n 1434
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Willy Van Ryckeghem.

Michiel Taeyaerts

M, #800512, °. voor 1415
VerwantschapEdel-overgrootvader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXX-800512
     Michiel Taeyaerts werd geboren voor 1415. Hij huwde Margriet Coels voor 1439.

Familie

Margriet Coels °. v 1415
Kind

Margriet Coels

V, #800513, °. voor 1415
VerwantschapEdel-overgrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXX-800513
     Margriet Coels werd geboren voor 1415. Zij huwde Michiel Taeyaerts voor 1439.

Familie

Michiel Taeyaerts °. v 1415
Kind