(?) N.N.

V, #107753, °. voor 1420
VerwantschapStam-oud-betovergrootmoeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXVII-107753
     (?) N.N. werd geboren voor 1420. Zij huwde Jacob Wittocx voor 1445.

Familie

Jacob Wittocx °. c 1410
Kinderen

(?) MRCA

M, #131072, °. circa 1460
VerwantschappenEdel-vader van Harry Goegebeur
Oudovergrootvader van Hilarius Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
DNA Kaart
ReferentieXVIII-131072
     MCRA is de afkorting van "Most Recent Common Ancestor" of meest recente gemeenschappelijke voorouder.

Deze fictieve persoon werd gecreëerd om de DNA kaarten op mijn site te kunnen maken. Tijdens mijn opzoekingen gedurende tientallen jaren heb ik twee "stambomen" onderzocht, de eerste mijn persoonlijke stamboom, de tweede die van een naamgenoot. De ene stamboom ging terug tot Loppem +/- 1620 de andere tot Wingene +/- 1620. Gezien de identieke schrijfwijze en "roots" in dezelfde streek is er een sterk vermoeden dat beide stambomen ooit een gemeenschappelijke voorvader hebben.

Zoals bij vele genealogen zit ik min of meer vast bij het einde der parochieregisters +/- 1620 en verder gaan vergt veel opzoekingswerk en misschien wel een dosis geluk.

Toen de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) nu Familiekunde-Vlaanderen begin 2009 met een project begon over DNA onderzoek heb ik me ingeschreven. Van de andere stamboom heb ik twee personen gevonden die ook bereid waren hun DNA te laten testen.

Uit de voorlopige resultaten van de 37 marker tests werd mijn vermoeden bevestigd dat er wel degelijk een gemeenschappelijke voorvader moet geweest zijn aangezien er 36 van de 37 markers overeenkomen. (?) MRCA werd geboren circa 1460.

Familie

Kinderen

Michael Van Hille

M, #159768, °. 1430
VaderMartinus Van Hille °. 1400, +. 1441
Moedern.n. Van Praet °. c 1400
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieXVIII-159768
     Michael Van Hille werd geboren in 1430. Hij was de zoon van Martinus Van Hille en n.n. Van Praet. Michael Van Hille huwde (?) N.N. voor 1460.1

Familie

(?) N.N. °. v 1435
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Jos Moeyaert.

(?) N.N.

V, #159769, °. voor 1435
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
ReferentieXVIII-159769
     (?) N.N. werd geboren voor 1435. Zij huwde Michael Van Hille, zoon van Martinus Van Hille en n.n. Van Praet, voor 1460.1

Familie

Michael Van Hille °. 1430
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Jos Moeyaert.

Wouter Van Grysperre

M, #167552, °. circa 1310, +. voor 1345
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167552
     Wouter Van Grysperre werd geboren circa 1310.1 Hij huwde Catherine van Rechem, dochter van Daniel van Rechem en Anne van Massemen, voor 1340.1 Wouter Van Grysperre overleed voor 1345.

Familie

Catherine van Rechem °. c 1320, +. 1367
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Willy Van Ryckeghem.

Catherine van Rechem

V, #167553, °. circa 1320, +. 1367
VaderDaniel van Rechem °. c 1300
MoederAnne van Massemen °. c 1300
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167553
     Catherine van Rechem werd geboren circa 1320.1 Zij was de dochter van Daniel van Rechem en Anne van Massemen. Catherine van Rechem huwde Wouter Van Grysperre voor 1340.1 Catherine van Rechem overleed in 1367.

Familie

Wouter Van Grysperre °. c 1310, +. v 1345
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Willy Van Ryckeghem.

Jan van Nieuwenhove

M, #167580, °. circa 1382, +. 30 mei 1462
VaderJan I Gijsbert van den Nieuwenhove °. c 1360, +. 1428
MoederElisabeth van Ursene °. c 1365
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167580
     Jan van Nieuwenhove werd geboren circa 1382 in Opwijk, Brabant.1 Hij was de zoon van Jan I Gijsbert van den Nieuwenhove en Elisabeth van Ursene. Jan van Nieuwenhove huwde Margaretha van der Scheure, dochter van Michiel van der Scheure en (?) N.N., voor 1410. Jan van Nieuwenhove was schepen in 1440; thesaurier in 1445, 1450 en 1457; burgemeester van de raadsleden in 1448 en 1454; proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in 1452 in Brugge.2
De familie van Nieuwenhove was een koopmansgeslacht in Brugge. Vanaf de vijftiende eeuw behoorde ze tot de zich adellijk gedragende families. In de zestiende eeuw behoorde de familie tot de gevestigde namen binnen de Vlaamse adel.

Jan maakte een stichting voor de gevangenen van de gevangenis "Het Steen" met volgende bepalingen:

Ter eere va Gode ende va der Heilige Maghet so hebben Jan vd Nieuwenhove en Joncv. Marguerite syn wyf, ghecocht den armen ghevanghenen va der Donckere-Camere in den Steen va Brugghe, eene tonne vlaems bier va XII groote vlaemscher munte de tonne, alle weke eeuwelicks gheduerende, daer in 't ambocht va de Schilders ende Zaedelaers in Brugghe ghelast staen, omme die va weke te weke, alle Donderdage te leveren binnen de voorseyde Donckere-Camere, up 's voorseyts ambochtes cost, ende 't selve ambocht heeft da of ghegheven lettren va verbande, ligghende ter Tresorie. Dit was ghedaen XIIIIe ende LIII.2,3 Hij overleed op vrijdag, 30 mei 1462 in Brugge, West-Vlaanderen.2

Familie

Margaretha van der Scheure °. c 1387, +. 16 Mei 1456
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Gery Vander Goten.
 2. [S746] J. Gaillard, Bruges et le Franc, deel 4, famille VAN NIEUWENHOVE, pagina 86.
 3. [S664] Wikipedia, online (https://nl.wikipedia.org) , gezocht op : Van Nieuwenhove.

Margaretha van der Scheure

V, #167581, °. circa 1387, +. 16 mei 1456
VaderMichiel van der Scheure °. c 1370, +. 30 Mei 1456
Moeder(?) N.N. °. v 1375
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167581
     Margaretha van der Scheure werd geboren circa 1387.1,2 Zij was de dochter van Michiel van der Scheure en (?) N.N. Margaretha van der Scheure huwde Jan van Nieuwenhove, zoon van Jan I Gijsbert van den Nieuwenhove en Elisabeth van Ursene, voor 1410. Margaretha van der Scheure overleed op vrijdag, 16 mei 1456 in Brugge, West-Vlaanderen.3

Familie

Jan van Nieuwenhove °. c 1382, +. 30 Mei 1462
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Jos Moeyaert|jos1957, e-mail : oktober 2020.
 2. [S746] J. Gaillard, Bruges et le Franc, deel 4, famille VAN NIEUWENHOVE, pagina 87.
 3. [S746] J. Gaillard, Bruges et le Franc, deel 4, famille VAN NIEUWENHOVE, pagina 86.

Wouter Metteneye

M, #167582, °. 1388, +. 20 juli 1448
VaderJan Metteneye °. c 1346, +. 1413
Moeder(?) N.N. °. v 1368, +. 1430
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167582
     Wouter Metteneye was ook gekend als Gauthier Metteneye.1 Hij werd geboren in 1388 in Brugge, West-Vlaanderen.2 Hij was de zoon van Jan Metteneye en (?) N.N. Wouter Metteneye huwde Margaretha Canneel voor 1410.3 Wouter Metteneye was groothandelaar in specerijen. Hij overleed op donderdag, 20 juli 1448 in Brugge, West-Vlaanderen.
Naast te behoren tot de nering van de makelaars, klom een stijgend aantal leden van de familie Metteneye op tot de adel. Dit uitte zich onder meer door het deelnemen aan de jaarlijkse toernooien die werden ingericht door het Gezelschap van de Witte Beer. Ieder jaar werd het toernooi georganiseerd door diegene die het jaar voordien het steekspel had gewonnen en tot 'forestier' was gekroond. Dit was bij herhaling een Mettenye.
In 1492 organiseerde Lodewijk Metteneye twee toernooien op de Vrijdagmarkt. In 1494 werd een toernooi dat vijf dagen duurde, georganiseerd op de Woensdagmarkt tussen Jacob van Gistel en de bastaard Cornelis Metteneye.4

Familie

Margaretha Canneel °. 1390, +. 1470
Huwelijk*Hij huwde Margaretha Canneel voor 1410.3á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S745] StamboomOnderzoek, online (https://www.stamboomonderzoek.com/) ,gebruikersnaam : luc1961.
 2. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Willy Van Ryckeghem.
 3. [S743] "Genealogie online, West-Europese adel, West-Europese adel" september 2020 gezocht op Metteneye.
 4. [S664] Wikipedia, online (https://nl.wikipedia.org) , gezocht op : "Metteneye."

Margaretha Canneel

V, #167583, °. 1390, +. 1470
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167583
     Margaretha Canneel werd geboren in 1390. Zij huwde Wouter Metteneye, zoon van Jan Metteneye en (?) N.N., voor 1410.1 Margaretha Canneel overleed in 1470 in Brugge, West-Vlaanderen.

Familie

Wouter Metteneye °. 1388, +. 20 Jul 1448
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S743] "Genealogie online, West-Europese adel, West-Europese adel" september 2020 gezocht op Metteneye.

Abraham De Deurnagele

M, #167584, +. 15 augustus 1407
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167584
     Abraham De Deurnagele huwde Catharina Vastenavont voor 1396 in Houtkerke. Abraham De Deurnagele was Heer van Oostkerke. Hij overleed op zaterdag, 15 augustus 1407 in Houtkerke, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk.

Familie

Catharina Vastenavont °. v 1370, +. 23 Mei 1423
Kind

Catharina Vastenavont

V, #167585, °. voor 1370, +. 23 mei 1423
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167585
     Catharina Vastenavont werd geboren voor 1370. Zij huwde Abraham De Deurnagele voor 1396 in Houtkerke. Catharina Vastenavont overleed op vrijdag, 23 mei 1423 in Houtkerke, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk.

Familie

Abraham De Deurnagele +. 15 Aug 1407
Kind

Heylaert van Claerhout

M, #167592, °. voor 1405
VaderJan van Claerhout °. v 1360, +. 30 Apr 1406
MoederMarguerite Van Lichtervelde °. 1375, +. 1 Maa 1405
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167592
     Heylaert van Claerhout was ook gekend als Elardus van Claerhout. Hij werd geboren voor 1405. Hij was de zoon van Jan van Claerhout en Marguerite Van Lichtervelde. Heylaert van Claerhout was heer van Pittem. Hij huwde Anastasia Van Heule, dochter van Rogier Van Heule en Maria van Nevele, voor 1425.1

Familie

Anastasia Van Heule °. v 1405
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S747] Baron Isidoor De Stein D'Altenstein, Annuaire de la noblesse de Belgique, famille CLAERHOUT, pagina 241.

Anastasia Van Heule

V, #167593, °. voor 1405
VaderRogier Van Heule °. c 1352
MoederMaria van Nevele °. c 1357
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167593
     Anastasia Van Heule werd geboren voor 1405. Zij was de dochter van Rogier Van Heule en Maria van Nevele. Anastasia Van Heule huwde Heylaert van Claerhout, zoon van Jan van Claerhout en Marguerite Van Lichtervelde, voor 1425.1

Familie

Heylaert van Claerhout °. v 1405
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S747] Baron Isidoor De Stein D'Altenstein, Annuaire de la noblesse de Belgique, famille CLAERHOUT, pagina 241.

Gerardus De Costre

M, #167598, °. circa 1400, +. circa 1438
VaderGerard De Costre °. c 1370, +. c 1445
MoederJehane De Lannoy °. c 1370, +. 1448
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167598
     Gerardus De Costre werd geboren circa 1400. Hij was de zoon van Gerard De Costre en Jehane De Lannoy. Gerardus De Costre huwde Jacoba Vanmoerkerke, dochter van Ludovicus Van Moerekercke en Cathelyne Marschalck, voor 1435.1 Gerardus De Costre overleed circa 1438.

Familie

Jacoba Vanmoerkerke °. c 1400, +. c 1455
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Johan Claus.

Jacoba Vanmoerkerke

V, #167599, °. circa 1400, +. circa 1455
VaderLudovicus Van Moerekercke °. v 1380, +. 3 Dec 1423
MoederCathelyne Marschalck °. v 1380, +. 13 Okt 1425
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167599
     Jacoba Vanmoerkerke werd geboren circa 1400. Zij was de dochter van Ludovicus Van Moerekercke en Cathelyne Marschalck. Jacoba Vanmoerkerke huwde Gerardus De Costre, zoon van Gerard De Costre en Jehane De Lannoy, voor 1435.1 Jacoba Vanmoerkerke overleed circa 1455.

Familie

Gerardus De Costre °. c 1400, +. c 1438
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Johan Claus.

Jacobus Van Themseke

M, #167616, °. voor 1360
VaderJan Van Themseke °. v 1330, +. n 1370
MoederCatharina Van Hoorne °. v 1320, +. n 1370
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167616
     Jacobus Van Themseke werd geboren voor 1360 in Brugge, West-Vlaanderen. Hij was de zoon van Jan Van Themseke en Catharina Van Hoorne. Jacobus Van Themseke was in 1384 raadslid in Brugge. Hij huwde Catharina Braderycx voor 1392 in Brugge.1

Familie

Catharina Braderycx °. v 1360
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Catharina Braderycx

V, #167617, °. voor 1360
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167617
     Catharina Braderycx werd geboren voor 1360 in Brugge, West-Vlaanderen, dochter van Gillis.1 Zij huwde Jacobus Van Themseke, zoon van Jan Van Themseke en Catharina Van Hoorne, voor 1392 in Brugge.1

Familie

Jacobus Van Themseke °. v 1360
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.

Pieter II Adornes

M, #167640, °. circa 1390, +. 1464
VaderPieter I Adornes °. c 1340, +. 10 Feb 1399
MoederElisabeth van de Walle °. c 1370, +. c 1394
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167640
     Pieter II Adornes was ook gekend als Petrus Adornes. Hij werd geboren circa 1390 in Brugge, West-Vlaanderen. Hij was de zoon van Pieter I Adornes en Elisabeth van de Walle. :CR:Pieter behoorde tot de familie Adornes. De familie behoorde in Brugge tot de bovenlaag van de bevolking en vervulde geregeld allerlei functies in het stadsbestuur, net zoals ze dat deed in Genua. Daarbij steunde zij tal van christelijke en humanistische initiatieven.

Pieter was een zoon uit het tweede huwelijk van Pieter I Adornes met Elisabeth van de Walle en was de broer van Jacob Adornes.

Nog minderjarig, verkreeg Pieter van het Brugse stadsbestuur de inning van de accijns op het hopbier en het Delfts bier, voor een korte periode weliswaar (van 1 maart tot 31 mei 1418). Hij heeft nadien nog stedelijke accijnzen geïnd.

Wat hij verder als activiteiten had, is niet bekend. Het is mogelijk dat hij net als zijn vader en zijn zoon bemiddelde in internationale transacties.

Pieter Adornes werd actief in het Brugse stadsbestuur en, alternerend met zijn broer Jacob, vervulde hij verschillende functies:

raadslid in 1425-26 en 1428-29
schepen in 1432-33, 1439-40, 1444-45 en 1447-48
burgemeester van de raad in 1441-42.

Pieter II Adornes speelde, weliswaar minder dan zijn broer, een rol in het Brugse sociale leven van zijn tijd.

Hij was geen lid van het Sint-Sebastiaansgilde (handboogschutters), waar zijn broer de hoofdman van was, maar hij schonk aan het gilde wel een belangrijk perceel grond gelegen langs de Rolweg.
Hij was lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouwe van den drogen boom en van acht andere godsdienstige broederschappen.
Hij was lid van het Gezelschap van de Witte Beer, met deelname aan de steekspe[len van 1418 tot 1424.
Pieter II Adornes huwde Isabella Braderycx in 1421 in Brugge. Elisabeth was een patriciërsdochter, en beiden werden voorgesteld op twee 15de-eeuwse portretten, toegeschreven aan Petrus Christus. Ze hadden minstens zes kinderen, onder wie Anselmus Adornes. Hun huwelijkscontract en het testament van Pieter illustreren hun belangrijke maatschappelijke positie en hun diepreligieuze mentaliteit.1,2

In 1436-1438 brak een hevige opstand los van de Brugse ambachten tegen Filips de Goede. Net als zijn broer vluchtte Pieter uit de stad en werd daarvoor door het opstandige bestuur zwaar beboet.

Toen de orde was hersteld en het hertogelijk gezag weer de bovenhand kreeg, werd Pieter, net als andere getrouwen van Filips de Goede, in verantwoordelijke functies geplaatst, onder meer als burgemeester van de raad (belast met de ordehandhaving) en vervolgens als schepen.

Pieter Adornes richtte zich in stijgende macht op vroomheid en ingetogenheid.

In 1429 verkreeg hij van paus Martinus V de toestemming om een draagbaar altaar te bezitten en in eigen huis de Heilige Mis te laten opdragen. In 1435 kreeg hij toelating van paus Eugenius IV om voor hem, zijn vrouw en zijn erfgenamen, vrij een biechtvader te kiezen. Van paus Martinus V verkreeg hij ook de toestemming om een mannenklooster op te richten naast de door hem ontworpen Jeruzalemkerk. Dit klooster is er echter nooit gekomen.

Na de dood van zijn vrouw trok Pieter zich terug uit het openbaar leven en vanaf 1454 leefde hij in Genadedal, het klooster van de kartuizers in Sint-Kruis, en stierf er. De voorkeur van de familie Adornes voor de strenge kartuizerorde was duidelijk:

De halfbroer van Jacob en Pieter Adornes, Joris Adornes, werd kartuizer in Gent.
Jacob III Adornes, zoon van Pieter, werd kartuizer in een Italiaans klooster
Maarten II Adornes, kleinzoon van Pieter II, trad in het kartuizerklooster in Sint-Kruis en werd er prior.
De kartuizers werden door de Adornes betrokken bij het beheer van de Jeruzalemstichting, terwijl de leden van de Adornesfamilie regelmatig testamentaire schenkingen deden ten voordele van de kartuizers.

Het voornaamste religieuze initiatief van Pieter II Adornes, hierin bijgestaan door zijn broer Jacob, was de bouw van de Jeruzalemkapel. De locatie werd gekozen naast de woning van Pieter en de stichting van de kapelanie werd geacteerd bij hem thuis. Pieter werd, met zijn vrouw, afgebeeld op een glasraam in de kapel, wat niet het geval was voor Jacob.

De Jeruzalemkapel die werd gebouwd, was een gevolg van de bedevaart van Pieter en Jacob Adornes naar Het Heilige Land. Hun familie had een diepgewortelde verering voor de heilige plaatsen. Opicius II Adornes was hen op bedevaart naar Jeruzalem voorgegaan. De zoon van Pieter II, Anselmus en diens zoon, Jan pelgrimeerden eveneens naar het Heilig. Land.

De Jeruzalemkerk wilde met zijn oosterse architectuur en met zijn grafcrypte de herinnering aan de Kerk van het Heilig Graf oproepen. De bouw werd aangevat tussen 1425 en 1450 maar was pas na 1475 afgewerkt. De stichters waren toen overleden en Anselmus Adornes nam de opvolging.3
Pieter II Adornes overleed in 1464 in Brugge, West-Vlaanderen.

Familie

Isabella Braderycx °. c 1395, +. 1445
Huwelijk*Hij huwde Isabella Braderycx in 1421 in Brugge. Elisabeth was een patriciërsdochter, en beiden werden voorgesteld op twee 15de-eeuwse portretten, toegeschreven aan Petrus Christus. Ze hadden minstens zes kinderen, onder wie Anselmus Adornes. Hun huwelijkscontract en het testament van Pieter illustreren hun belangrijke maatschappelijke positie en hun diepreligieuze mentaliteit.1,2
á
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.
 2. [S664] Wikipedia, online (https://nl.wikipedia.org) , gezocht op : Pieter_II_Adornes.
 3. [S664] Wikipedia, online (https://nl.wikipedia.org) , gezocht op : Adornes.

Isabella Braderycx

V, #167641, °. circa 1395, +. 1445
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-167641
     Isabella Braderycx werd geboren circa 1395 in Brugge, West-Vlaanderen, dochter van Heinric. Zij huwde Pieter II Adornes, zoon van Pieter I Adornes en Elisabeth van de Walle, in 1421 in Brugge. Elisabeth was een patriciërsdochter, en beiden werden voorgesteld op twee 15de-eeuwse portretten, toegeschreven aan Petrus Christus. Ze hadden minstens zes kinderen, onder wie Anselmus Adornes. Hun huwelijkscontract en het testament van Pieter illustreren hun belangrijke maatschappelijke positie en hun diepreligieuze mentaliteit.1,2
Isabella Braderycx overleed in 1445 in Brugge, West-Vlaanderen.

Familie

Pieter II Adornes °. c 1390, +. 1464
Kinderen

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Guy van Marcke de Lummen.
 2. [S664] Wikipedia, online (https://nl.wikipedia.org) , gezocht op : Pieter_II_Adornes.

Petrus Van Der Halle

M, #171728, °. 1449, +. 1504
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-171728
     Petrus Van Der Halle werd geboren in 1449 in Hondschoote, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk. Hij huwde (?) N.N. voor 1475.1 Petrus Van Der Halle overleed in 1504 in Hondschoote, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk.

Familie

(?) N.N. °. v 1455
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : stamboom : Christian Vantours, user : vantours, oktober 2009 ; sisava @ orange.fr.

(?) N.N.

V, #171729, °. voor 1455
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-171729
     (?) N.N. werd geboren voor 1455. Zij huwde Petrus Van Der Halle voor 1475.1

Familie

Petrus Van Der Halle °. 1449, +. 1504
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : stamboom : Christian Vantours, user : vantours, oktober 2009 ; sisava @ orange.fr.

Reinout Lebbe

M, #186176, °. circa 1400
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-186176
     Reinout Lebbe werd geboren circa 1400. Hij huwde (?) N.N. voor 1430.

Familie

(?) N.N. °. v 1410
Kind

(?) N.N.

V, #186177, °. voor 1410
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-186177
     (?) N.N. werd geboren voor 1410. Zij huwde Reinout Lebbe voor 1430.

Familie

Reinout Lebbe °. c 1400
Kind

Gilbert De Puydt

M, #186190, °. circa 1435, +. na 1486
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-186190
     Gilbert De Puydt werd geboren circa 1435. Hij huwde (?) N.N. voor 1460. Gilbert De Puydt overleed na 1486 in Dikkebus, West-Vlaanderen.

Familie

(?) N.N. °. v 1440
Kind

(?) N.N.

V, #186191, °. voor 1440
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-186191
     (?) N.N. werd geboren voor 1440. Zij huwde Gilbert De Puydt voor 1460.

Familie

Gilbert De Puydt °. c 1435, +. n 1486
Kind

Olivier Carpentier

M, #186198, °. circa 1435, +. na 1461
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-186198
     Olivier Carpentier werd geboren circa 1435. Hij huwde (?) N.N. voor 1460 in Dikkebus.1 Olivier Carpentier overleed na 1461.

Familie

(?) N.N. °. v 1440, +. n 1461
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Frank Top.

(?) N.N.

V, #186199, °. voor 1440, +. na 1461
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Goegebeur
KWST Ryckewaert
ReferentieXVIII-186199
     (?) N.N. werd geboren voor 1440. Zij huwde Olivier Carpentier voor 1460 in Dikkebus.1 (?) N.N. overleed na 1461 in Dikkebus, West-Vlaanderen.

Familie

Olivier Carpentier °. c 1435, +. n 1461
Kind

Bronvermelding(en)

 1. [S387] Geneanet, online (http://nl.geneanet.org/contacts/search) , stamboom : Frank Top.

Willem Taeyaerts

M, #200128, °. circa 1460, +. voor 1512
VaderSimon Taeyaerts °. c 1440, +. v 1497
MoederMargriet 's Bruynen °. v 1440
VerwantschapEdel-vader van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXVIII-200128
     Willem Taeyaerts werd geboren circa 1460 in Reet, Antwerpen. Hij was de zoon van Simon Taeyaerts en Margriet 's Bruynen. Willem Taeyaerts huwde Lijsbeth Van Mampaey voor 1490. Willem Taeyaerts was in 1500 blauwverver in Lanklaar.
Willem had eigendommen te Reet.
Hij overleed voor 1512 in Reet, Antwerpen.

Familie

Lijsbeth Van Mampaey °. c 1460
Kind

Lijsbeth Van Mampaey

V, #200129, °. circa 1460
VerwantschapEdel-moeder van Harry Goegebeur
Staat inKwartierstaat
KWST Van Oosterwijck
ReferentieXVIII-200129
     Lijsbeth Van Mampaey werd geboren circa 1460 in een onbekende plaats. Zij huwde Willem Taeyaerts, zoon van Simon Taeyaerts en Margriet 's Bruynen, voor 1490.

Familie

Willem Taeyaerts °. c 1460, +. v 1512
Kind